Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Eljáró ügyintéző:

Fenyvesi Gábor

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-        támogatás iránti kérelem,

-        jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat

-        iskolalátogatási igazolás

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása esetén a jogszabályok által biztosított kedvezmények: pl. ingyenes tankönyv, óvodai, általános iskola 8 osztályig ingyenes étkezés, a középiskolában 50 %-os étkezési térítési díjkedvezmény stb.

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente két alkalommal 5800,- Ft/ fő összegű Erzsébet-utalványban részesülnek.

 

Feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, 39 900 forint gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek; vagy

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át 37 050 forint az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a meghatározott értéket és
vagyonnal nem rendelkezik.

 

Az ügyintézés határideje:

21 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

a kézhezvételtől számított 15 napon belül Baranya Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális és Gyámügyi Osztályához címzetten, de a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

-        a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

 

formanyomtatvány

FORMANYOMTATVÁNY a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap]