Vakok és Gyengénlátók

Magánszemélyek kommunális adója


Eljáró ügyintéző:

Lakat Szilvia

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének bejelentését

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az adó alanya:

 • az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, illetve telek tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok; amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya),
 • az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó tárgya:

 • lakás
 • a nem lakás céljára szolgáló épületek köréből az üzlethelyiség
 • présház
 • garázs
 • nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adó mértéke:

 • lakásonként, üzlethelyiségenként, illetve lakásbérleti jogonként 7000,- Ft/év,
 • présházanként 3000,- Ft/év.

Adómentesség:

 • szükséglakás;
 • költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló építmény;
 • műemlék építménynek minősülő lakás
 • garázs
 • az a magánszemély, aki az önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre és azt számlával igazolja, ebben az esetben a számlával igazolt ellenértéket a helyi adó mértékéből levonhatja. Ha a helyi adó éves összege nem éri el a beruházási érték szerint levonható összeget, a levonási jog a beruházást követő négy naptári évben esedékes helyi adó mértékéből vonható le. Amennyiben a beruházás összege nem éri el a helyi adó összegét, adóként csak a különbözetet kell megfizetni.

Az adót évi két egyenlő részletben (március 15., illetve szeptember 15. napjáig) kell megfizetni az önkormányzat kommunális adó beszedési számlájára.

 

Az ügyintézés határideje:

30 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

15 nap

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-          a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

-          Nagypeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI.26.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

 

formanyomtatvány

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról


Kapcsolódó dokumentumok:
BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról
KÉRELEM átvezetéshez
KÉRELEM túlfizetés visszautalásához

Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név : NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely :
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/a.
Telefonszám : 36/73-446-605

Gyakran keresett oldalak