Vakok és Gyengénlátók

Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó


Eljáró ügyintéző:

Lakat Szilvia

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

 

bejelentés és/vagy bevallási formanyomtatvány

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

díj-és illetékmentes

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Magánfőzött párlat után, az önkormányzat felé jövedéki adóköteles az a magánfőző, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik, valamint tárgyévben magánfőzött párlatot állít elő.

 

Az adó alanya a magánfőző, a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

 

Az adókötelezettség keletkezése:

A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A magánfőzésben előállított párlat 2015. évi adója 1000 forint. Nem keletkezik adóbevallási kötelezettsége, ha a magánfőző nem állított elő 2015. évben magánfőzött párlatot.

 

2016. január 1-jétől a magánfőzés jövedéki-adó mértéke literenként 700 forintra változott. A magánfőző az előállítást megelőzően 700 forint értékű párlat adójegyet köteles beszerezni a vámhatóságtól. A párlat adójegyet darabonként egy liter tárgyévi előállítására jogosít, valamint a párlat eredetét is igazolja. A párlat adójegyet a vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni.
A vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja a magánfőző rendelkezésére, feltéve, hogy az igénylő az önkormányzati adóhatóság által regisztrált desztillálóberendezéssel rendelkezik. A vámhatóság a párlat adójegyek kiadott mennyiségéről értesíti a desztillálóberendezés tárolási/használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságot.


A magánfőző a tárgyévre vonatkozó első párlat adójegy-beszerzésekor legalább 5 darab párlat adójegyet köteles vásárolni és legfeljebb 86 darab párlat adójegyet vásárolhat.

 

A párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

 

Az ügyintézés határideje:

30 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

 

15 nap

Kapcsolódó jogszabályok:

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény

 

formanyomtatvány

BEJELENTÉS magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról

 

BEJELENTÉS a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben

előállított párlat megsemmisítéséről;

 

BEVALLÁS előállított magánfőzött párlat után


Kapcsolódó dokumentumok:
BEJELENTÉS magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról
BEJELENTÉS a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről
BEVALLÁS előállított magánfőzött párlat után

Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név : NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely :
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/a.
Telefonszám : 36/73-446-605

Gyakran keresett oldalak