Vakok és Gyengénlátók

Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények


Eljáró ügyintéző:

Kozma István igazgatási előadó

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

Adásvételi szerződés esetén:

- kérelem formanyomtatványon,

- 4 db eredeti példány adás-vételi szerződés, melyből 1 db biztonsági okmány,

-          képviselő eljárása esetén a meghatalmazás

haszonbérleti szerződés esetén:

-          kérelem formanyomtatványon,

-          3 db eredeti példány egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés

-          képviselő eljárása esetén a meghatalmazás

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az adás-vételi szerződés a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 15 napon belül kifüggesztésre kerül a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára 60 nap időtartamra.
A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.
Az elővásárlásra jogosultak értesítése céljából az ajánlat kifüggesztésének tényéről a jegyző elektronikus úton tájékoztatót tesz közzé a kormányportálon

(www.magyarorszag.hu).

 

A haszonbérleti szerződés a beérkezéstől, illetve az átvételtől számított 15 napon belül kifüggesztésre kerül a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján 15 nap időtartamra.

A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele.

Az elővásárlásra és előhaszonbérletre jogosult a kifüggesztés jogvesztő határidején belül tehet elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot.
A nyilatkozatot személyesen lehet beadni teljes bizonyító erejű magánokiratban.

 

Az ügyintézés határideje:

 

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

 

-

Kapcsolódó jogszabályok:

-          a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

-          az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013.(XII.12.) Korm. rendelet

Formanyomtatvány

-          Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem,

-          Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem
Haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név : NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely :
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/a.
Telefonszám : 36/73-446-605

Gyakran keresett oldalak