Vakok és Gyengénlátók

Hirdetmények


Eljáró ügyintéző:

Kozma István igazgatási előadó

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

megkeresés alapján

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, a bírósági végrehajtó, NAV, illetve más hivatalos szerv, közigazgatási hatóság által kifüggesztés céljából megküldött hirdetmények a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Kossuth u. 93/a. szám alatti hirdetőtábláján kerülnek kifüggesztésre a küldő szerv által kért időtartamra.

A kifüggesztés tartama alatt az ügyfelek a hirdetményeket a hét minden napján megtekinthetik, és munkanapokon észrevételt, bejelentést tehetnek a hirdetménnyel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken.

A határidő lejárta után a hirdetményt záradékkal ellátva küldi vissza az igazgatási előadó a megkereső szervhez.

 

Az ügyintézés határideje:

megkeresésben megjelölt időtartam

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

-

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-          a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70. § (5)-(6) bekezdés,

-          a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 101-102.§-a,

-          a bírósági végrehajtásról szóló 1994.évi LIII. törvény 37/B (3) bekezdése,

-          a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény,

-          a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (6) bekezdése és a 80. §-a szerint a közigazgatási hatósági eljárásban hirdetményi úton történő közlésnek van helye ha:

a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,

b) a jogutód nem ismert,

c) az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy

d) a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik.

 

Formanyomtatvány

-


Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név : NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely :
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/a.
Telefonszám : 36/73-446-605

Gyakran keresett oldalak