Vakok és Gyengénlátók

Hatósági bizonyítvány


Eljáró ügyintéző:

Hamarics Barnabás műszaki előadó

Fenyvesi Gábor igazgatási előadó

Lakat Szilvia adóügyi előadó

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-        kérelem, melyben a hatósági bizonyítvány kiadásának szükségességét valószínűsíteni kell, továbbá felhasználásának célját is meg kell jelölni

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

 

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A hatósági bizonyítvány tény, állapot vagy egyéb adat igazolására szolgál.

 

A hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság illetékes, amelynek területén

- az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában értesítési címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe van,

- az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik,

- az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják,

- a jogellenes magatartást elkövették.

- a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,

- amely nyilvántartása az adatot tartalmazza.

 

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.

 

A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

 

Az ügyintézés határideje:

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 82-85. §-a

 

Formanyomtatvány

-


Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név : NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely :
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/a.
Telefonszám : 36/73-446-605

Gyakran keresett oldalak