Vakok és Gyengénlátók

Állattartási ügyek


Eljáró ügyintéző:

Hamarics Barnabás

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-          kérelem (tartalmazza az állattartó nevét, ennek hiányában legalább a lakcímét, a tényállás ismertetését (időpont, helyszín, tényállás) bejelentő nevét, címét)

-          bizonyítékok (pl.: tanúk neve, fotó, irat stb.)

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Az állattartással, állatvédelemmel és állategészségüggyel kapcsolatos panaszok kivizsgálása, kivéve állatok szabályos tartási körülményeivel, vagy kóbor állatok befogásával kapcsolatos ügyek.

Az eljárás megindulása előtt a jegyző megkeresi a megbízott állatorvost, hogy tartson a panaszolt állattartónál helyszíni szemlét, vizsgálja meg az állattartás körülményeit, az állat egészségi állapotát, arról szakvéleményt állítson ki arra vonatkozóan, hogy az állattartóval szemben szükséges-e az állatvédelmi/állattartási eljárás megindítása.

 

A hatóság érdemben határozatot, egyebekben végzést hoz.


Amennyiben megállapítást nyer, hogy az állattartó nem a hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tart állatot, úgy a jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, továbbá meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében. A jegyző kötelezheti az állattartót állatvédelmi képzésen való részvételre, illetve állatvédelmi bírsággal is sújthatja az állattartót.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy az állattartó a hatályos, vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket nem sértette meg, úgy a jegyző az eljárást megszünteti.

 

Az ügyintézés határideje:

21 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

 a döntés ellen a Baranya Megyei Kormányhivatalához címzett fellebbezés nyújtható be, illeték: 3.000.- Ft

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-          Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,

-          Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet,

-          A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat-és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII.31.) Kormányrendelet

 

Formanyomtatvány

-


Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név : NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely :
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/a.
Telefonszám : 36/73-446-605

Gyakran keresett oldalak