Vakok és Gyengénlátók

Telepengedély és bejelentés köteles ipari tevékenység


Eljáró ügyintéző:

Hamarics Barnabás

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyesen vagy postai úton benyújtva:

-          formanyomtatvány

-          nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

-          haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-          Bejelentés- köteles tevékenység esetén: 3000,- Ft, illetékbélyeg

 

-          Telepengedély-köteles tevékenység estén: 5000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, csekken vagy átutalással történő befizetéssel

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A bejelentés-köteles tevékenységeket a Kormányrendelet 1. számú melléklete, a telepengedély-köteles tevékenységeket a Kormányrendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

A bejelentés-köteles tevékenység esetén - amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek - a tevékenység végzéséről igazolás kiadására és a tevékenység nyilvántartásba vételére kerül sor. A tevékenység a bejelentés-köteles tevékenység esetén az igazolás kiadását követően folytatható.

 

A telepengedély-köteles tevékenység esetén az eljáró hatóság meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a szakhatósági állásfoglalások alapján dönt a telepengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. A telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi.

 

Az ügyintézés határideje:

-          Bejelentés-köteles tevékenység: 15 nap

 

-          Telepengedély-köteles tevékenység 21 nap

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

-          ha a bejelentés adattartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, erről a tényről a kereskedő értesítést kap, nincs lehetőség hiánypótlásra, fellebbezés benyújtására

 

-          A működési engedély kiadása iránt indult eljárásban keletkezett döntések ellen a Baranya Megyei Kormányhivatalához címzett fellebbezést lehet benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fellebbezés illetéke 6.000 Ft.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

-          a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

-          a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

-          a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet

 

Formanyomtatvány

BEJELENTÉS ipari tevékenység végzésére

KÉRELEM telepengedély kiadására

BEJELENTÉS telep adataiban történt változásról

 


Kapcsolódó dokumentumok:
BEJELENTÉS ipari tevékenység végzésére
KÉRELEM telepengedély kiadására
BEJELENTÉS telep adataiban történt változásról

Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név : NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely :
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/a.
Telefonszám : 36/73-446-605

Gyakran keresett oldalak