Vakok és Gyengénlátók

Házasságkötési szándék bejelentése


Eljáró ügyintéző:

Kozma István anyakönyvvezető

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

– a menyasszony, vőlegény személyazonosításra alkalmas okmánya és a lakcímkártyája,

– születési anyakönyvi kivonata,

– amennyiben valamelyik fél családi állapota:

elvált: a válásról szóló záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat vagy a jogerős bírósági ítélet,

özvegy: a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házassági anyakönyvi kivonat.

 

Tanúk és (szükség esetén) tolmács vonatkozásában a személyazonosságot igazoló okmányának típusa, okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, az okmány érvényességi ideje.

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

-

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

Házasságot ott lehet kötni, ahol az erre irányuló szándékot a pár bejelenti az anyakönyvezetőnél. A házasságkötési szándék bejelentéséről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A házasságkötés időpontját a pár az anyakönyvvezetővel egyezteti, ami – jegyzőkönyv felvételének időpontjához képest – legkorábban 30 nap múlva tűzhető ki. A jegyzőkönyv felvétele és a házasságkötés időpontja között nem lehet több 1 évnél, ellenkező esetben az eljárást meg kell ismételni.

 

Az ügyintézés határideje:

A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól felmentést adhat.

 

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

-

 

Kapcsolódó jogszabályok:

– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet

 

Formanyomtatvány

-


Magyar Falu Program
Névjegy

Hivatalos név : NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Székhely :
7912 Nagypeterd, Kossuth Lajos utca 93/a.
Telefonszám : 36/73-446-605

Gyakran keresett oldalak